Välkommen till Barnhagen!

Välkommen till Barnhagen! Vi är en föräldradriven förskola där natur och friluftsliv utgör grunden för hela vår verksamhet och utomhuspedagogik. Här har vi leken i fokus i utbildningen, när det kommer till alla våra barns inlärning och utveckling. Vi erbjuder en varierad undervisning där barnen praktiskt och konkret får uppleva och undersöka för att förstå. Våra huvudområden är socialt samspel, språk, natur, matematik och teknik. Här kan du läsa mer om oss, och här kan du söka plats på vår förskola.  

Pst! Sedan maj 2017 är vi Grön Flagg-certifierade på temat Kemikalier, Kretslopp, Djur & natur samt Livsstil & Hälsa. Vi är också en så kallad Skogsmulle-förskola!