Föräldrarnas roll

Att vara en del av ett föräldrakooperativ innebär mycket ansvar och engagemang, men ger mycket tillbaka. Alla familjer med barn på Barnhagen är också medlemmar i föreningen Barnhagen. Det gör att du som förälder får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Det betyder också att du som förälder ska närvara vid årsmöten och föräldramöten.  I föräldrakooperativet ansvarar man för vissa poster, antingen i styrelsen eller så ingår man i arbetsgruppen.

Föräldrajobb

Föräldrarna ansvarar för städning av Barnhagens lokaler. Varje familj tilldelas ca 2 veckor / termin (beroende på antal inskrivna familjer) då de har ansvar för städning av förskolans lokaler. Städning sker en gång mitt i veckan och ett större städ under helgen. Varje höst och vår görs en storstädning där varje familj ansvarar för ett eget område inne i lokalerna.

För att personalen ska kunna ha personalmöten under arbetstid går föräldrar in i barngrupp varannan måndag mellan 14.45-17.00 (eller till sista barnet har gått hem). Familjerna tilldelas två eller tre tillfällen per år tillsammans med två stycken andra familjer.

Föräldrarna ingår även i en arbetsgrupp där sammankallande för arbetsgruppen fördelar mindre arbeten som behöver göras på familjerna.

Föreningsarbete

Barnhagens styrelse som består av föräldrar väljs vid årsmöten och har ett ekonomiskt och juridiskt ansvar. Vi föräldrar har också ett lagreglerat arbetsgivaransvar där vi värnar om personalens arbetsmiljö. Styrelsen träffas en gång per månad. för att komma i kontakt med styrelsen använd styrelsen@barnhagen.nu.

Barnhagens stadgar

Våra stadgar reglerar vår ekonomiska förening och kan närmast ses som en uppsättning interna regler. Stadgarna är antagna vid föreningens bildande 1989 och senaste ändringen gjordes 2017. Barnhagens stadgar kan du läsa här.