Avgifter och kö

Kö och placering

Om du vill ansöka om plats och ställa ditt barn i kö hos oss fyller du i ansökningsformuläret nedan. Du kan också kontakta oss på personal@barnhagen.nu eller 0532-188 88.

Avgifter

Våra avgifter följer Åmål kommuns taxa för barnomsorg. Avgiften för en halvtidsplats är 600 kronor (max 25 timmar i veckan).

Som föräldrakooperativ följer vi de riktlinjer som finns för fristående förskoleverksamhet. Riktlinjerna styr bland annat avgifter och i vilken omfattning du får ha ditt barn på förskolan. Enligt nuvarande regelverk gäller följande:

  • Arbetslösa och föräldralediga får ha sina barn i förskolan 15 timmar per vecka. Rekommendationen är 09.00-14.00 under tre dagar, men viss flexibilitet finns då vi hela tiden strävar efter att det ska bli så bra som möjligt för både barn, föräldrar och personal.
  • Allmän förskola erbjuds alla barn från och med hösten de fyller tre år. Verksamheten skall omfatta 525 timmar om året  och vara avgiftsfri.