Avgifter och kö

Kö och placering

Om du vill ansöka om plats och ställa ditt barn i kö hos oss fyller du i ansökningsformuläret nedan. Du kan också kontakta oss på personal@barnhagen.nu eller 0532-188 88.

Avgifter

Våra avgifter följer  Åmål kommuns taxa för barnomsorg  Vår avgift för heltid ligger dock något lägre.  Heltidstaxan hos oss är max  1520 kr. Rabatten för syskon och allmän förskola är densamma. Avgiften för en halvtidsplats är 653 kronor (max 25 timmar i veckan).

Som föräldrakooperativ följer vi de riktlinjer som finns för fristående förskoleverksamhet. Riktlinjerna styr bland annat avgifter och i vilken omfattning du får ha ditt barn på förskolan. Enligt nuvarande regelverk gäller följande:

  • Arbetslösa och föräldralediga får ha sina barn i förskolan 15 timmar per vecka. Rekommendationen är 08.30-13.30 under tre dagar, men viss flexibilitet finns då vi hela tiden strävar efter att det ska bli så bra som möjligt för både barn, föräldrar och personal.
  • Allmän förskola erbjuds alla barn från och med hösten de fyller tre år. Verksamheten skall omfatta 525 timmar om året  och vara avgiftsfri.