Om Barnhagen

Barnhagen är ett föräldrakooperativ vilket innebär att vår förskola drivs som en ekonomisk förening av föräldrar. I en föräldradriven förskola har föräldrarna insyn i verksamheten och kan vara med och påverka barnets förskolevistelse. Ett föräldrakooperativ styrs precis som andra förskolor av Skollagen och läroplanen för förskola. Likaså är Barnkonventionen numera en lag som ska följas.

Vår barngrupp är åldersblandad med 19 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har syskonförtur.

Öppettider

Våra öppettider är måndag till fredag 07.00-17.00.

Förutom röda dagar och klämdagar har vi har stängt tre dagar per år för planering och då har vi inte möjlighet att ordna annan barnomsorg, men vi tycker att det är viktigt att personalen har tid för planering då det handlar om att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Vi har stängt fyra veckor på sommaren för semester, i dagsläget är det vecka 27-30. Detta kan variera från sommar till sommar och bestäms tillsammans med alla föräldrar på ett stormöte.